غم

غم که نوشتن ندارد ..

 نفوذ می کند در استخوان هایت ...

 جاسوس می شود در قلبت ...

 و آرام آرام از چشم هایت بیرون می ریزد ...

/ 0 نظر / 5 بازدید