یعنی میشود

یعنی میشود روزی برسد ...

که بیای ، مرا در "آغوش" بگیری ،

 بخواهم از تو گله کنم .

تو بگویی : هیسسسس !

 همه ی "کــابــُـــوســ ــها" تــَــمام شد ... !/ 0 نظر / 2 بازدید