فکـــــر

آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,

 

درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,


در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

 

کســـــی اســـــت کـــــه ,


 " قلــــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!


/ 3 نظر / 78 بازدید
نفس

این عکسی که گذاشتی دختره!!به نظرت نباید پسر میذاشتی؟؟D:

YE BANDE khoda

Afarin!! EsTedadesho dari..ghashandoros kadi..

حسام

اون اخرین نفر وقتی گذاشته رفته....دیگه براش مهم نیست قلب من اخه نموندو رفت تو روزای سخت منو تنهام.گذاشت با خیال تخت چند روزه ک حال من بده ب قلب عاشقم خوشی نیومده شکسته بازم بغض تو گلوم(اموباند...نموند و رفت)