# واقعیت

دل

دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم … آنچه بعضی ها در سینه دارند کاروانسراست ؛ نه دل …
/ 0 نظر / 6 بازدید