# جملات_دل_شکسته

از زندگیت ..............

از زندگیت چند درصد راضی هستی ؟ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 10% ██▓▓▓▓▓▓▓▓ 20%... ███▓▓▓▓▓▓▓ 30% ████▓▓▓▓▓▓ 40% █████▓▓▓▓▓ 50% ██████▓▓▓▓ 60% ███████▓▓▓ 70% ████████▓▓ 80% █████████▓ 90% ██████████ 100% ادامه مطلب
/ 9 نظر / 17 بازدید