خنده

شمـــام وقتی از خواب بیدار میشید

چند دقیقه تو جاتون میمونیـــن تا لـــود بشین آیــــــا ؟؟

خندهخنده

نیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

قهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقهه 

/ 0 نظر / 2 بازدید