یک شباهت اساسی

یک شباهت اساسی بین مهندس های کامپیوتر و دکترها هست و اونم اینه که.
 .
 .
 .
 ....
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 از هر چی سر در نمیارن می گن ویروسه !!

/ 0 نظر / 10 بازدید