کاش

کاش می شد سر زمین عشق را

 

در میان گامها تقسیم کرد

 

کاش می شد با نگاه شاپرک

 

عشق را بر آسمان تقسیم کرد

 

کاش می شد با دو چشم عاطفه

 

قلب سرد آسمان را ناز کرد

 

کاش می شد با پری از برگ یاس

 

تا طلوع سرخ گل پرواز کرد

 

کاش می شد با نسیم شامگاه

 

برگ زرد یاس ها را رنگ کرد...

/ 0 نظر / 25 بازدید