بی تو بودن

بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

 

 آسمان پر باران چشم هایم

 

 بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

 

 بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

 

 وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟


/ 0 نظر / 13 بازدید