حیف نون بچشو

حیف نون بچشو می ذاره ی مدرسه تو لندن تا انگلیسی یاد بگیره!
 بعد از یک سال میره بهش سر بزنه تمام همکلاسیاش داد میزنن:
 شمس ا... بوات اومده!!!
 خخخخخخخ

/ 0 نظر / 26 بازدید