تنهاتر

فریاد ها مرده اند تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است می گویند

خدا تنهاست ما که خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم  ...

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید