انتقام

شب ها به یادش گریه میکنی؟؟؟

ناراحت نباش......

یه روزی تو تنها آرزو زندگیش میشی!!!!!

این بدترین انتقامه....

/ 1 نظر / 21 بازدید
رویا

کسی که ترکت کرده ینی نمیخواستت که ترکت کرده مگه میشه آرزوش بشی...؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه]