مردانه

لیلی !
 تو بزرگ ترین اشتباهِ تاریخ را مرتکب شده ای
 مردی را آواره ی کوچه و بیابان کردی
 که مردانه
 پایِ تو ایستاد...
 این روزها هیچکس پایِ هیچکس نمی ایستد
 چه برسد
 مردانه

/ 0 نظر / 2 بازدید