دل

دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم …
 آنچه بعضی ها در سینه دارند
 کاروانسراست ؛
 نه دل …

/ 0 نظر / 4 بازدید