ترانه

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

 

 

 

ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

 

 

 

و تو را آنگونه که میخواهی دوست دارم

 

 

 

ای مهربان - پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

 

 

 

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

 

 

 

تبسمی از تو مرا کافیست که  از هیچ به همه چیز برسم 

/ 0 نظر / 22 بازدید