باران می بارد

باران می بارد، بدون چتر زیر باران قدم می زنم...

 در زیر باران اشک می ریزم،

    تا تو نبینی،

اشک هایی را که در پس غرورم سالها نریخته ام.

 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
افسانه

نم نم باران به اشک هایم کمک میکندکه ازتنهایی درایند