پاییز

باز هم ترانه های ناتمام

 

 سر گردان میان هوای پر باد و باران دلم

 

 چه می کند این پاییز با دلم!

 

 عجب حال و هوای عاشقانه ایست

 

 این روزهای خنک پاییزی

 

 نسیمی که زیر پوست صبح من می رقصد

 

 هر چند صبح تنهایی ست

 

 و آفتاب کوچک ظهرهایش

 

 با تمام نبودنت

 

 دلتنگی غروب غمناکش

 

 و سکوت دلگیر شب هایی که:

 

 جای خالی تو را در آغوش جستجو میکند

 

 و این پاییز چه می کند با دل من!

 

 یاد بارانی که روی پوست من و تو نم زد

 

 و ما گفتیم عشق را زیر باران دیدیم

 

 من به پاییز بودن تمام سال عادت کرده ام!

 

 اما به ندیدن تو...

/ 0 نظر / 87 بازدید