خوبی

گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا میکند

و

در جوابش می توان بزرگترین دروغ ها رو گفت.

"خوبم"..............!!!!! 

/ 2 نظر / 13 بازدید

سلام...آهنگ صفحه از کیه؟؟؟؟؟؟؟؟[لبخند]

ساحل

نه خوب نیستم چون به عشقم شک کردم نمیدونم چکار کنم