دلم سیگار....

دلم سیگار می خواهد ولی نه برای کشیدن

 برای داغ کردن دستی که خوبی میکند !

/ 3 نظر / 4 بازدید
عسل

خیلی جالب بود واقعا بایدآدم دست خودشو بسوزونه تا دیگه کاراش جبران نشه

افسانه

حس اون سیگاری رادارم که همه جاحرف ازترک کردنشه[گریه]

عسلم

هرگز از دوري اين راه مگو و از اين فاصله ها که ميان من و توست و هر آنگه که دلت تنگ من است بهترين شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار تا که تنهايي ات از ديدن من جا بخورد و بداند که دل من با توست و همين نزديکي است.