دو دسته از آدما

دو دسته از آدما خیلی لاشین :
 .
 .
 .
 ....
 اونایی که واسه خودشیرینی جلو بقیه دوستشون رو ضایع میکنن
 اونایی که واسه خاطر جنس مخالف زیرآب رفقاشون رو میزنن :-|
 .
 قبول دارین ؟؟

/ 0 نظر / 31 بازدید