مغرور

هرچه مغرور تر باشـــــی ،
تشنه ترند برای با تو بودن...
و هرچه دســـت نیـــافتنـــــی باشی،
بیشتر به دنبالت می آیند...
امان از روزی که غروری نداشته باشی،
و بی ریا به آنها محبت کنی...
انوقت تـــــورا هیچوقت نمیبیند...
ســــاده

از کـــنارت عبور میکنند

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
پارمین

سلام وب قشنگی بود واقعا که همینطوره به منم سر بزن مرسی[پلک]