دل‌تنگم

دل‌تنگم
دل‌تنگِ خیلی چیزها
دل‌تنگِ همه گذشتن‌های بیهوده
روزها وُ شبهایِ رفته
تمامِ آن‌چه به من گذشت و هرگز بازنگشت
دل‌تنگِ عهدهایی که ناعهد شد
قول‌هایی که داده نشد
قرارهایی که فرار شُد
تمام چیزهایی که می‌شد باشه وُ هیچ‌وقت نبود
تمام بودن‌هایی که نبود
دلتنگ اونایی که دل‌ِشون برای من هیچ‌وقت قدِ من تنگ نشد وُ
دلتنگِ فردایِ دوست‌داشتنی‌ای که بی تو هرگز شروع نشُد

/ 0 نظر / 32 بازدید