دلم می خواهد.....

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . .

 پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم .

/ 2 نظر / 25 بازدید
ROYA

كاش ميشدخودمو يه جايی جابزارم وبرگردم ببينم ديگه نيستم...

دلارام

اصولا آدم هایی که ارزش دوست داشته شدن را ندارند درست همان آدم هایی هستند که ما مصرانه سعی می کنیم دوستشان داشته باشیم … قانون حماقت ما نیازی به اثبات ندارد !