مرد ها اسمشان به...............

مرد ها ، اسمشان به سنگدلی معروف است ..
 زن ها ، به آهن پرستی ..
 .
 مرد ها و زن ها ، هر دو انکار می کنند ..!!
 هر دو تنها می گذارند و از تنهایی می نالند .....

 جمله دوستت دارم شده است :
 جمله ی فرار ، بشنویم ، فرار می کنیم ..!
 اما.....
 هر دو گریه می کنند ، دختر ها بلند ، پسر ها بی صدا ..!
 هر دو به دنبال کسی که تا ابد تنهایشان نگذارد ..
 .
 .
 .
 مرد ها تا مانکن ببینند تنها می گذارند !
 زن ها تا شاهزاده ای سوار بی ام و !

/ 0 نظر / 26 بازدید